งานเกษตรและข้อดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

  •  Hit 20 อันดับ
  • รัชกาลที่ 10.. (1,728)  ปลาประจำจังหวัดอ่างทอง.. (1,471) รัชกาลที่ 10.. (774) ตรวจเยี่ยม.. (693) งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6.. (647) การมาตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 2.. (640) ปล่อยพันธุ์สัตว์ ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหน่องเจ้็ดเส็น.. (625) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (548) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34.. (541) กำหนดเขตการทำการประมง.. (529) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2561.. (507) ตรวจสอบข้อเท็จจริง.. (493) สถานการณ์ปลิง.. (448) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (407) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวาย.. (365) สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง.. (346) Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID19.. (326) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ"วันประมงแห่งาติ" .. (320) รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (263) โครงการ "ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง".. (254)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

     หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000