ข้อมูลจังหวัดเชียงราย สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (965)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (728) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (695) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (666) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (614) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (586) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (563) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (550) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (542) การเพาะเลี้ยงกบ.. (530) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (514) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (496) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (464) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (453) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (439) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (406) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (370) ปลาน็อค.. (353) การป้องกัน รักษาสัตว์น้ำป่วยหรือตาย ตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล.. (324) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (323)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100