ตรวจติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอธารโต

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ตรวจติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอธารโต 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-07-07  |   ข่าววันที่: 2017-07-06 |  อ่าน: 414 ครั้ง
 

6 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.คณะทำงานเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ธารโต จ.ยะลา นำโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา สถานีพัฒนาที่ดินยะลา ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธารโต สำนักงานประมงจังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ พื้นที่เกาะทวด ต.แม่หวาด ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ เกษตรกรมีการต่อยอด และได้ขยายพื้นที่ทำบ่อปลา คอกไก่ และปลูกมะนาวเพิ่มเติม


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,680)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,298) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (829) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (762) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (751) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (713) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (694) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (627) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (616) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (613) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (594) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (586) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (574) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (528) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (513) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (508) แบบฟอร์มคำขอ.. (504) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (495) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (489) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (478)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000