ตรวจติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอธารโต

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ตรวจติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอธารโต 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-07-07  |   ข่าววันที่: 2017-07-06 |  อ่าน: 333 ครั้ง
 

6 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.คณะทำงานเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ธารโต จ.ยะลา นำโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา สถานีพัฒนาที่ดินยะลา ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธารโต สำนักงานประมงจังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ พื้นที่เกาะทวด ต.แม่หวาด ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ เกษตรกรมีการต่อยอด และได้ขยายพื้นที่ทำบ่อปลา คอกไก่ และปลูกมะนาวเพิ่มเติม


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,517)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,210) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (731) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (683) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (645) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (639) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (619) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (560) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (540) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (522) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (512) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (501) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (472) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (455) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (436) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (435) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (434) แบบฟอร์มคำขอ.. (429) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (412) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (403)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000