ตรวจติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอธารโต

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ตรวจติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอธารโต 

ข่าวประชาสัมพันธ์


6 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.คณะทำงานเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.ธารโต จ.ยะลา นำโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา สถานีพัฒนาที่ดินยะลา ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธารโต สำนักงานประมงจังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ พื้นที่เกาะทวด ต.แม่หวาด ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ เกษตรกรมีการต่อยอด และได้ขยายพื้นที่ทำบ่อปลา คอกไก่ และปลูกมะนาวเพิ่มเติม

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  161   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  146  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   121  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   116  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   110  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  92  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   91  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   89  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  83  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ