ออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

ข่าวประชาสัมพันธ์


6 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา  นายชวพจน์  นกหนู  ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  ร่วมออกหน่วยตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ประจำปีงบประมาณ2560 โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานและนำส่วนราชการต่างๆ มาให้บริการในด้านต่างๆแก่พี่น้องประชาชนถึงพื้นที่

    ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ได้มีการบริการให้ความรู้ แนะนำ ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง การเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยวิธีลดต้นทุนการผลิต พร้อมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช ปลาตะเพียน และปลาบึก จำนวน 400,050 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำบึงตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ               สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  135  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  89  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ