ฐานข้อมูลด้านประมงสำนักงานประมงจังหวัดยะลา

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (2,065)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,563) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (1,428) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,336) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (1,335) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (1,295) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,177) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (1,057) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,001) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (992)