ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ