โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


บันทึกการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบ Zoom " โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่น เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันด้วย Cloud Computing "

https://youtube.com/@user-fi3ws7po4r