ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


  •  Hits 10 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (2,076)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,568) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (1,440) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,344) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (1,342) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (1,307) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,184) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (1,069) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,009) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (1,001)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000