ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC)จังหวัดยะลา ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-02-20  |   ข่าววันที่: 2018-02-20  |  369 ครั้ง


ประมงอำเภอยะหา ให้ความรู้เยาวชนโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-02-20  |   ข่าววันที่: 2018-02-20  |  315 ครั้ง


ร่วมทำบุญในวันธรรมสวนะ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-02-14  |   ข่าววันที่: 2018-02-14  |  320 ครั้ง


14


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,928)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,446) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,096) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (1,039) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (947) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (944) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (943) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (866) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (859) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (831) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (751) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (722) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (717) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (716) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (709) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (700) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (691) แบบฟอร์มคำขอ.. (689) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (687) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (655)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000