อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

อบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-07-12  |   ข่าววันที่: 2017-07-11 |  อ่าน: 235 ครั้ง
 

11 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาเเละส่งเสริมอาชีพด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา ร่วมจัดฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน  โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามเเนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ  โรงเรียนนิคมพิทักษราษฎร ตำบลบ้านเเหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา  โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงปลาน้ำจืด การผลิตอาหารปลาเเบบง่าย


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,692)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,302) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (840) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (764) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (764) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (716) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (696) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (639) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (624) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (620) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (598) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (595) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (582) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (533) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (521) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (517) แบบฟอร์มคำขอ.. (516) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (501) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (498) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (481)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000