มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนฯ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายประพัฒน์พงศ์ ทักษิณสัมพันธ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายสมศักดิ์ ศิริรักษ์ ประมงอำเภอบันนังสตา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ส่งมอบพันธุ์ปลาดุกลูกผสม และอาหารปลา แก่เกษตรกรโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จำนวน 90 ราย โดยยึดมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  161   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  146  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   121  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   110  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  92  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   91  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   89  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  83  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ