มอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน งบประมาณปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


มอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน งบประมาณปี 2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยนางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดยะลา ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิต อาหารปลา แก่เกษตรกรโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน งบประมาณปี 2564 จำนวน 180 ราย ณ บริเวณสวนขวัญเมือง จังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  160   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  107  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ