ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ภายใต้โครงการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)ฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ภายใต้โครงการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)ฯ ในห้วงระหว่างวันที่ 5 - 18 พฤษภาคม 2564 สำนักงานประมงอำเภอบันนังสตา ออกติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ในเขตตำบลบาเจาะ ตำบลตาเนาะปูเตะ ตำบลบันนังสตา ตำบลเขื่อนบางลาง และตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีเกษตรกรจำนวน 13 ราย ทยอยจับปลาที่มีขนาด 5-6 ตัวในบ่อมาบริโภค รายละประมาณ 1-2 กิโลกรัม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 อำเภอยะหา ...  412   การบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน อำเภอกาบัง    276  แนวทางการใช้ zoom อย่างปลอดภัย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)    235  1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน   212  โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ...  195  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาและแปรรูปปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 4 (อำ...  188  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   179  รณรงค์    178  เวทีชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งค...  170  ลงพื้นที่จับพิกัด และตรวจสอบพื้นที่ตามคำขอแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น...  161


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ