ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ภายใต้โครงการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)ฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ภายใต้โครงการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)ฯ ในห้วงระหว่างวันที่ 5 - 18 พฤษภาคม 2564 สำนักงานประมงอำเภอบันนังสตา ออกติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ในเขตตำบลบาเจาะ ตำบลตาเนาะปูเตะ ตำบลบันนังสตา ตำบลเขื่อนบางลาง และตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีเกษตรกรจำนวน 13 ราย ทยอยจับปลาที่มีขนาด 5-6 ตัวในบ่อมาบริโภค รายละประมาณ 1-2 กิโลกรัม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  211   กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  206  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    160  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   152  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   142  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   132  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  127  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  121  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   119  โครงการพัฒนาตามศักยภาพในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่อำเภอรามัน   110


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ