มอบพันธุ์ปลาพลวงชมพูตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาพลวงชมพูเชิงพาณิชย์

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


มอบพันธุ์ปลาพลวงชมพูตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาพลวงชมพูเชิงพาณิชย์   19 พฤษภาคม 2564  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา ลงพื้นที่มอบพันธุ์ปลาพลวงชมพูให้แก่เกษตรกรในอำเภอเบตง จำนวน 20 ราย ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาพลวงชมพูเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  โดยมีนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศอ.บต. เป็นประธานมอบพันธุ์ปลาพลวงชมพูให้กับเกษตรกร

     ทั้งนี้ กรมประมงได้สนับสนุนงบประมาณจนประสบผลสำเร็จในการพัฒนาวิจัยเพาะขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพู  ช่วยส่งเสริมและสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  160   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  107  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ