ถวายภัตตาหารพระภิกษุตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร


ถวายภัตตาหารพระภิกษุตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายภัตตาหารพระภิกษุตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   74   กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖   74  กิจกรรมวันรวมน้ำใจ จังหวัดชุมพร    70  ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์)   65  โครงการอาหารกุ้งทะเลธงเขียวฯ   60  ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร   56  การกำชับเรื่อง การใช้ยาและสารเคมี และวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้อง   55  ประกาศกรมประมง เจตจำนงสุจริตฯ และนโยบายการไม่รับของขวัญ   51  ประชุมจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให...  50  กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

     เลขที่ 217 ถนนประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000      fpo_chumphon@fisheries.go.th   0-7751-1298, 0-7750-4823   0-7750-4823   แฟนเพจ