พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร


พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย..คลิก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  จำนวนผู้อ่าน 96  โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  จำนวนผู้อ่าน 90 โครงการอาหารกุ้งทะเลธงเขียวฯ โครงการอาหารกุ้งทะเลธงเขียวฯ  จำนวนผู้อ่าน 70 ประกาศกรมประมง เจตจำนงสุจริตฯ และนโยบายการไม่รับของขวัญ ประกาศกรมประมง เจตจำนงสุจริตฯ และนโยบายการไม่รับของขวัญ  จำนวนผู้อ่าน 66 การเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Refferal Mechanism) การเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 58 กฏกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2565 กฏกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2565  จำนวนผู้อ่าน 56 ลูกพระพิรุณชุมพรเกมส์ ลูกพระพิรุณชุมพรเกมส์  จำนวนผู้อ่าน 46 วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดชุมพร วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแ... จำนวนผู้อ่าน 43 ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานท่าเทียบเรือประมงบ้านบ่อคา หมู่ที่ ๓ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานท่าเทียบเรือประมงบ้านบ่อคา หมู่ที่ ๓ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จ... จำนวนผู้อ่าน 38 การประชุมประจำเดือน ของสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร การประชุมประจำเดือน ของสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร  จำนวนผู้อ่าน 38


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

    รายละเอียด เลขที่ 217 ถนนประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000    email  fpo_chumphon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 0-7751-1298, 0-7750-4823  FAX 0-7750-4823  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6