พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Angthong

 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง


พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Angthong 

พิธีเปิดร้านFisherman Shop @Angthong


วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bangkhen ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีนายประยูร อินสกุล นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ กรมประมง กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังเปิด Fisherman Shop พร้อมกันอีก 76 สาขาทั่วประเทศ เพื่อตั้งเป็นจุดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้กับพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค โดยการันตีคุณภาพมาตรฐานด้วยตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการการันตีคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่นำมาจำหน่ายภายใน “Fisherman shop" ว่าทั้งหมดได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากกรมประมง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น 5 ประการ ได้แก่ 1.สด วัตถุดิบที่สดใหม่ 2.สะอาด ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ 3.ได้มาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานการเลี้ยง การผลิต และผลิตภัณฑ์ 4. ปลอดภัย ได้รับการตรวจคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานความ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ5. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มาจากการทำประมงและการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมส่วนที่จังหวัดอ่างทอง ณ สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีเปิดร้าน FishermanShop @ Angthong มีนายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง นางศศิธร กาหลง เกษตร สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง นายพะลิน สุทธิบุตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานกระทรวงเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000    fpo-angthong@fisheries.go.th   0-3561-1125   0-3561-1125   แฟนเพจ