เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการแพตกปลา

 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง


เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการแพตกปลา วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง โดยนายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายวรวิทย์ คงขำ หัวหน้ากลุ่มฯ นางสาวนิชุดา ครุฑสิงห์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายจำลอง ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ประมง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระหว่างประชาชน และผู้ประกอบการแพตกปลา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอำเภอไชโย ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางณัฏฐา ขุนนคร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทนนายอำเภอไชโย เป็นประธานการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!