ชี้แจงการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังในคลองโผงเผง

 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง


ชี้แจงการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังในคลองโผงเผง วันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง โดยนายวรวิทย์ คงขำ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ได้รับการประสานจากนายวิสูตร รัตนสิงห์ ประมงอำเภอป่าโมก ให้ร่วมนำนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก ลงพื้นที่ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมง จังหวัดอ่างทอง เพื่อชี้แจงการดำเนินการและแนวการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังในคลองโผงเผง พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพพื้นที่และข้อมูลการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อพิจารณาอนุญาตคำขอและออกใบอนุญาตให้แก่เกษตรกรที่ยื่นคำขอ จำนวน 46 รายต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

     หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000    fpo-angthong@fisheries.go.th   0-3561-1125   0-3561-1125   แฟนเพจ