ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง


ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาเปรียบเทียบ คดีที่ 424/64 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ข้อหา ลักลอบใช้เครื่องมือประมง ประเภทข่ายลอย ทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน  โดยมีนายเจษฎา รักวณิชย์ อัยการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกรรมการเปรียบเทียบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

     หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000    fpo-angthong@fisheries.go.th   0-3561-1125   0-3561-1125   แฟนเพจ