ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ที่บริเวณท่าน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง มีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายศักดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง และข้าราชการ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนขาว ปลากราย รวมจำนวน 500,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั้งเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

     หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000    fpo-angthong@fisheries.go.th   0-3561-1125   0-3561-1125   แฟนเพจ