โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-01-12  |   ข่าววันที่: 2017-01-10 |  อ่าน: 660 ครั้ง
 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 58 ราย จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำ 89,000 ตัว


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (1,637)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (1,239) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (1,092) ข้อมูลแสดงบัญชีแหล่งน้ำ.. (1,036) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,034) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (981) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (952) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (935) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (901) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (858) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (857) ขอให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน ชนิดวาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และปลาฉลามวาฬ มาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ เพ.. (839) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (767) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย.. (759) การเพาะเลี้ยงกบ.. (757) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (667) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (660) สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย.. (636) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (631) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (622)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100