การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับป้องกันกลิ่นจากผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ


การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับป้องกันกลิ่นจากผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ บทความน่าสนใจประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันกลิ่นสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
       ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ หรือกลิ่นเฉพาะตัว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง เช่น ปลาส้ม ปลาร้า กะปิ น้ำบูดู รวมถึงกลิ่นคาวของผลิตภัณฑ์ เช่น ปลาแดดเดียว หากมีการบรรจุที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดกลิ่นรบกวนระหว่างการขนส่ง รวมถึงการเสียโอกาสในการวางจำหน่ายในห้าง Modern trade กลิ่นดังกล่าวจะแพร่ (Diffusion) ผ่านชั้นของบรรจุภัณฑ์ในรูปของก๊าซ ซึ่งแพร่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ สมบัติของบรรจุภัณฑ์ และสภาวะแวดล้อม โดยในที่นี้จะกล่าวถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพราะสามารถใช้งานได้ง่าย การปิดผนึกไม่ยุ่งยาก ซื้อได้ทั่วไป และประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย (อ่านเพิ่มเติม)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   734   รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง (update)   234  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง   223  ประกาศกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิ...  216  ร่วมเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   212  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร   202  ร่วมพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen   171  โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานความร้อนจากแหล่งอื่น   144  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสูญเสียและการทิ้งอาหาร ระหว่างกระบวนการแปรรูป ขนส่ง และจำห...  80  ผลิตภัณฑ์ประมงกับภาชนะบรรจุปิดสนิท   78


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

     50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    ftdd@fisheries.go.th   02 940 6130-45   02 940 6200   แฟนเพจ