ติดต่อ 


ที่ตั้ง 121 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเกวียนหัก ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

โทร  039-510963  

E-Mail  :  ftrat@gmail.com   

Web site  :  www4.fisheries.go.thrfa-trat

Facebook  : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

พิกัด 

Latitide :  12.168088   

Longitude : 102.529852