ช่องทางการร้องเรียน 


เว็บบอร์ด  :  http://www.inlandfisheries.go.th/webboard/

 

เว็บไซต์ :  http://www.fisheries.go.th/sf-trat/web2

 

โทร./โทรสาร.  039-510963  และ  039-542118

 

Inbox Facebook   :  www.facebook.com/messages/