ชนิด/ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย

ชนิด/ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย 

 เผยเเพร่: 2016-12-02  |  อ่าน: 3,467 ครั้ง


พันธุ์สัตว์น้ำแต่ละชนิดจะเปิดให้จองตามช่วงฤดูกาล

กรุณาโทรสอบถามได้ที่  โทร. 039-510963   และ 098-5248813

 ปลานิลแปลงเพศ

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.30 บาท

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท 

 ปลานิล

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.15 บาท

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท 

ปลาไน

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.10 บาท

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท 

ปลากาดำ 

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท 

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท 

ปลาอีกง

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.30 บาท 

ปลายี่สกเทศ

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท 

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท 

ปลาสวาย

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท 

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.40 บาท 

ปลาตะเพียนขาว

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท 

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท 

ปลาบ้า

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท 

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท