ชนิด/ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


พันธุ์สัตว์น้ำแต่ละชนิดจะเปิดให้จองตามช่วงฤดูกาล

กรุณาโทรสอบถามได้ที่ โทร. 039-510963 และ 098-5248813

ปลานิลแปลงเพศ

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.30 บาท

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท

ปลานิล

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.15 บาท

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท

ปลานิลแดง

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.40 บาท

ปลาไน

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.10 บาท

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท

ปลากาดำ

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท

ปลาอีกง

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.30 บาท

ปลายี่สกเทศ

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท

ปลาสวาย

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.40 บาท

ปลาตะเพียนขาว

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท

ปลาบ้า

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท

ปลาหมอสายพันธุ์ชุมพร 1

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.40 บาท

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.55 บาท

ปลากัดครีบสั้น

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 3.00 บาท

ปลากัดจีน

ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 2.00 บาท

ปลาคาร์ป

ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 1.50 บาท

ขนาด 5-7 ซม. ราคาตัวละ 2.50 บาท

ปลาหางนกยูง

ขนาด 2 -2.5 ซม. ราคาตัวละ 2.00 บาท