ผู้ดูแลเว็บไซต์ศูนย์ฯ 


นางสาววไลพร  จารุพันธ์

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง

โทร. 039-510963

E-mail : iftrat@gmail.com