การสั่งจองลูกพันธุ์สัตว์น้ำ 


เนื่องจากทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด ได้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายในกิจกรรมเงินทุนหมุนเวียนฯ  ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้ให้ความสนใจและเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นทางศูนย์ฯ จะรับจองพันธุ์สัตว์น้ำและจะจัดให้ตามคิวที่จองเมื่อถึงคิว จะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ติดต่อกลับไป

โทรสอบถามและสั่งจองลูกพันธุ์สัตว์น้ำได้ที่

โทร./โทรสาร : 039-510963  

โทรศัพท์ : 098-5248813