สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนมกราคม 2566


[2023-06-02] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [2023-05-04] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนเมษา 2566 [2023-04-04] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนมีนาคม 2566 [2023-03-02] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [2023-02-06] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนมกราคม 2566 [2023-01-03] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนธันวาคม 2565 [2022-12-02] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [2022-11-02] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนตุลาคม 2565 [2022-10-02] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกันยายน 2565 [2022-09-02] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 อ่านทั้งหมด 

สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนมกราคม 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนมกราคม 2566