สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565


[2023-03-02] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [2023-02-06] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนมกราคม 2566 [2023-01-03] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนธันวาคม 2565 [2022-12-02] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [2022-11-02] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนตุลาคม 2565 [2022-10-02] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกันยายน 2565 [2022-09-02] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [2022-08-01] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [2022-07-02] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [2022-06-02] สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 อ่านทั้งหมด 

สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565