ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอเมืองชุมพร .. (1,748)  สำนักงานประมงอำเภอปะทิว .. (1,649) สำนักงานประมงอำเภอหลังสวน .. (1,461) สำนักงานประมงอำเภอสวี .. (1,459) สำนักงานประมงอำเภอละแม .. (1,242) สำนักงานประมงอำเภอท่าแซะ.. (1,134) รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัด.. (948) พิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2561 (ประกาศปิดอ่าว).. (932) E-Saraban กรมประมง.. (922) สำนักงานประมงอำเภอทุ่งตะโก .. (865) สำนักงานประมงอำเภอพะโต๊ะ.. (831) ประวัติสำนักงาน.. (716) จัดตกแต่งดอกดาวเรืองในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดชุมพร.. (665) สาธิตการแปรรูปปลาดุกร้า เพื่อเพิ่มมูลค่า.. (610) โครงการขยายผลธนาคารปู คืนปูม้าสู่ทะเลไทย.. (510) กิจกรรมฟื้นฟูกุ้งก้ามกรามลำน้ำสวี.. (490) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) อ.พะโต๊ะ.. (436) ติดตามงานโครงการแผนแม่บทประมงทะเลไทย.. (431) ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2560.. (421) บูรณาการลงพื้นที่ศพก... (397)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

     เลขที่ 217 ถนนประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000