ข้อมูลการดำเนินงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย...

ข้อมูลการดำเนินงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-02  |  2,701 ครั้งทั้งนี้ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำที่มีจำหน่ายขึ้นอยู่กับปริมาณแ


ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20  |  3,369 ครั้ง


<


สัตว์น้ำประจำหน่่วยงาน : ปลากดคังสาละวิน...

ข้อมูลการดำเนินงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20  |  2,945 ครั้ง


ปลากดคังสาละวิน    Hemibragrus  microphthamus(Day,1889)


สัตว์น้ำประจำหน่่วยงาน : เขียดแลว...

ข้อมูลการดำเนินงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20  |  5,937 ครั้ง


ชื่อไทย : เขียดแลว
ชื่อสามัญ : Wild Mountain Frog 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :&n


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000