ช่องทางการติดต่อ 


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

61  หมู่ที่ 5  ตำบลผาบ่อง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ 053-684-194 และ 053-684-242  โทรสาร 053-684-242

website : http://www.fisheries.go.th/sf-maehongson/web2 

e-mail :  ifmaehongson@gmail.com,   sf-maehongson@fisheries.go.th  

การเดินทางโดยรถยนต์ : จากศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งหน้าไปทางอำเภอขุนยวมจนถึงซุ้มประตูเมืองทิศใต้

แล้วเลี้ยวขวาไปทางบ้านท่าโป่งแดง มุ่งตรงไปประมาณ 1.5 กิโลเมตรบนถนนลาดยาง

จนกระทั่งข้ามแม่น้ำปายบริเวณศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แล้วเลี้ยวขวาไปบนถนนคอนกรีตอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะมองเห็นป้ายทางเข้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว์แม่ฮ่องสอน กรมปศุสัตว์

 

การติดต่อซื้อพันธุ์ปลา

        การติดต่อเพื่อซื้อพันธุ์ปลา ให้ดำเนินการติดต่อที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ได้เลย โดยสามารถติดต่อได้ 2 ลักษณะคือ

1. การติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-684194 หรือ 053-684242 เพื่อสอบถามชนิดพันธุ์ปลาที่มีจำหน่ายในช่วงนั้นๆ และเมื่อทราบแล้วต้องการที่จะซื้อพันธุ์ปลาดังกล่าว ก็สามารถจองไว้ได้ล่วงหน้าทั้งนี้ต้องมารับภายในวันที่สั่งจองไว้ เมื่อมารับพันธุ์ปลา เจ้าหน้าที่ก็จะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป หากไม่ประสงค์จะซื้อก็สามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ เช่น ปลาชนิดใหน จะมีเมื่อไหร่ จำนวนเท่าไหร่ เป็นต้น

2. การติดต่อโดยตรงที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ ให้เข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะปฏิบัติงานอยู่บริเวณโรงเพาะฟักของศูนย์วิจัยฯ หรือบ่อซีเมนต์ จุดจำหน่ายพันธุ์ปลา ซึ่งสามารถสอบถามถึงชนิดปลาที่มีจำหน่ายในวันนั้นๆ สอบถามชนิดปลาที่ต้องการซื้อ ราคาลูกปลาที่จำหน่าย ตลอดจนการให้คำปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออื่นๆ ที่สามารถให้คำปรึกษาได้ และเมื่อตัดสินใจซื้อพันธุ์ปลาแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินการจำหน่ายพันธุ์ปลาให้ เป็นอันเสร็จสิ้น

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะขอบัตรประจำตัวเพื่อประกอบการออกใบเสร็จ หากไม่ได้นำมาก็ขอให้แจ้งชื่อ-ที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานในการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ของกรมประมง