ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 

ข้อมูลการดำเนินงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20 |  อ่าน: 3,331 ครั้ง
 

ปลาตะเพียนขาว

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท
ขนาด 5 - 7 ซม. ราคาตัวละ  0.35 บาท

 ปลานวลจันทร์เทศ

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.10 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท
ขนาด 5 - 7 ซม. ราคาตัวละ 0.30 บาท
ขนาด 7 - 10 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท

 

 ปลายี่สกเทศ

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท
ขนาด 5 - 7 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท
ขนาด 7 - 10 ซม. ราคาตัวละ 1.00 บาท

 

ปลานิล

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.15 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท
ขนาด 5 - 7 ซม. ราคาตัวละ 0.30 บาท

 

 ปลาไน

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.10 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท

 

ปลาโพง (บ้า)

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาคัวละ 0.25 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ  0.50 บาท
ขนาด 5 - 7 ซม. ราคาตัวละ  1.00 บาท

 

ปลาสร้อยขาว

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.15 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ  0.25 บาท

 

ปลากาดำ

ขนาด  2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.25 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท

 

ปลานิลแดง

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 0.40 บาท

Ictalurus punctatus

ปลากดหลวง

ขนาด  1-2 นิ้ว ราคาตัวละ 3.5 บาท
ขนาด 2 - 3 นิ้ว ราคาตัวละ 4.00 บาท
ขนาด 3 - 4 นิ้ว ราคาตัวละ 4.50 บาท

ปลาตะเพียนทอง

ขนาด 2 - 3 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท
ขนาด 3 - 5 ซม. ราคาตัวละ 0.30 บาท
ขนาด 5 - 7 ซม. ราคาตัวละ 0.50 บาท

ปลากดหัวเสียม

ขนาด 2 - 3 นิ้ว ราคาตัวละ 3.00 บาท
ขนาด 3 - 5 นิ้ว ราคาตัวละ 3.50 บาท
ขนาด 5 - 7 นิ้ว ราคาตัวละ 4.00 บาท
ขนาด 7 - 9 นิ้ว ราคาตัวละ 4.50 บาท

 

ปลากดคลังสาละวิน

ขนาด 2 - 3 นิ้ว ราคาตัวละ 4.00 บาท
ขนาด 3 - 5 นิ้ว ราคาตัวละ 5.00 บาท
ขนาด 5 - 7 นิ้ว ราคาตัวละ 5.50 บาท
ขนาด 7 - 9 นิ้ว ราคาตัวละ 6.00 บาท

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000