สัตว์น้ำประจำหน่่วยงาน : ปลากดคังสาละวิน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

สัตว์น้ำประจำหน่่วยงาน : ปลากดคังสาละวิน 

ข้อมูลการดำเนินงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20 |  อ่าน: 2,928 ครั้ง
 

ปลากดคังสาละวิน    Hemibragrus  microphthamus(Day,1889)

      เป็นปลาเฉพาะถิ่นพบได้เฉพาะในระบบลุ่มน้ำสาละวิน ถูกจับขึ้นมากที่แม่น้ำปายซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาสายหนึ่งของแม่น้ำสาละวิน ที่ไหลผ่านประเทศไทยตั้งแต่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงอำเภอสบเมย จังหวัดตาก  พันธุ์ปลาชนิดนี้มีความสำคัญโดยเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชุมชน ปลากดคังสาละวินมีรูปร่างคล้ายปลากดเหลือง แต่มีส่วนหัวที่แบนราบกว่า และยื่นยาวกว่าส่วนหัวมองจากด้านบนค่อนข้างกว้าง ปากกว้าง มีหนวดที่ริมฝีปากยาวมากถึงบริเวณครีบก้น ตาเล็กมาก ส่วนหลังยกสูง ครีบหลังเป็นก้านแข็ง ครีบไขมันยาว ครีบหางใหญ่และเว้าลึก    ตัวมีสีเทาอมฟ้าหรือสีเขียวมะกอก ด้านท้องสีจาง ครีบมีสีคล้ำ ครีบหางสีคล้ำ ขนาดใหญ่สุดถึง 1 เมตร พบทั่วไป 60-70 เซนติเมตร จับได้โดยเบ็ดราว ข่ายลอย  และดำน้ำยิงด้วยฉมวก อาศัยในแม่น้ำลำธารที่ค่อนข้างลึก  เป็นปลาที่มีรสชาติดี เช่นเดียวกับปลากดขนาดใหญ่ชนิดอื่น 

             สถานภาพ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน  สามารถทำการเพาะพันธุ์ได้สำเร็จ ในปี 2544 โดย วิศณุพร และคณะ

                           ปี 2544 มีงานวิจัยเรื่อง การเพาะพันธุ์ปลากดคังสาละวิน โดยวิศณุพร และคณะ

                           ปี 2554 มีงานวิจัยเรื่อง พัฒนาการของปลากดคังสาละวิน โดยศิริพร และคณะ

                           ปัจจุบัน ศูนย์ฯ สามารถเพาะพันธุ์และปล่อยกลับคืนแหล่งน้ำธรรมชาติได้ปีละ 5,000 ตัว


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000