ข้อมูลข่าวสารของราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด

 ที่ตั้ง 121 หมู่ที่ 2 บ้านหนองเกวียนหัก ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000