มอบปัจจัยการผลิตโครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


มอบปัจจัยการผลิตโครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชีวิตชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ 27 สิงหาคม 2563  นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศอ.บต.และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง โครงการขับเคลื่อนแนวทางวิถีชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองสู่ความยั่งยืน(ศอ.บต) แก่เกษตรกร จำนวน 130 ราย ณ บริเวณสวนขวัญเมือง ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับ ได้แก่ พันธุ์ปลาดุกลูกผสม พันธุ์ปลาบ้า พันธุ์ปลาตะเพียนขาวและอาหารปลา ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  135  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  89  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ