ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดยะลา

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดยะลา 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพลวงชมพู สำนักงานประมงจังหวัดยะลา นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดยะลา  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรับฟังปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไข อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของหน่วยงาน โดยมีนายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา นายนิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมให้การต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภ...  182   ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลาพร้อมอาหารปลาและคู่มือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปร...  156  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  156  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  126  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   114  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   114  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566-2570 และ...  107  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  104  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   104  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ