อบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer หลักสูตร การจัดทำบัญชีครัวเรือนฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

อบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer หลักสูตร การจัดทำบัญชีครัวเรือนฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-07-05  |   ข่าววันที่: 2017-06-28 |  อ่าน: 295 ครั้ง
 

28 มิถุนายน 2560  สำนักงานประมงอำเภอบันนังสตา ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560  ครั้งที่ 2  หลักสูตร การจัดทำบัญชีครัวเรือนและการลดต้นทุนอาหารสัตว์น้ำ  พร้อมประชาสัมพันธ์ ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูน้ำแดง/การขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง  ณ ศาลาประชาคมอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,774)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,341) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (891) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (826) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (799) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (747) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (736) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (704) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (681) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (666) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (652) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (632) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (610) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (574) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (574) แบบฟอร์มคำขอ.. (564) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (551) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (542) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (526) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (524)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000