ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2560

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2560  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-06-28  |   ข่าววันที่: 2017-06-28 |  อ่าน: 304 ครั้ง
 

28 มิถุนายน 2560 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่  2/2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมได้มีการเสนอยกร่างประกาศฯ เรื่องการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ.2560 และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ.2560 และการพิจารณาผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากประกาศฯเรื่องการกำหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวน 43 ราย เนื่องจากฟาร์มเลี้ยงอยู่นอกเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม


  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,769)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,339) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (884) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (819) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (790) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (744) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (731) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (695) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (672) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (653) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (648) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (624) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (608) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (569) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (568) แบบฟอร์มคำขอ.. (560) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (543) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (535) ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.).. (523) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (520)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000