ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2560

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์


28 มิถุนายน 2560 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  จัดประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่  2/2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมได้มีการเสนอยกร่างประกาศฯ เรื่องการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ.2560 และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ.2560 และการพิจารณาผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากประกาศฯเรื่องการกำหนดเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวน 43 ราย เนื่องจากฟาร์มเลี้ยงอยู่นอกเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ