ติดตามผลการดำเนินงาน การเลี้ยงปลาของโรงเรียนตชด.

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ติดตามผลการดำเนินงาน การเลี้ยงปลาของโรงเรียนตชด. 

ข่าวประชาสัมพันธ์


27 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน การเลี้ยงปลาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านไบก์ ม.5 ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา พบปัญหาเรื่องการจับปลาขึ้นมาบริโภค ทำได้ยาก และเมื่อปล่อยปลาขนาดเล็กในบ่อปลาดุก พบว่าอัตราการรอดน้อย  จึงแนะนำแนวทางการแก้ไข โดยต้องมีกระชังในการอนุบาลและเลี้ยงปลาเพื่อสะดวกในการเก็บผลผลิต

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ