เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-03-21  |   ข่าววันที่: 2018-03-21 |  อ่าน: 283 ครั้ง
 

21 มีนาคม 2561 นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา รับผิดชอบพื้นที่อำเภอกรงปินัง ร่วมกับ อำเภอกรงปินัง สหกรณ์อำเภอกรงปินังและอบต.ปุโรง  จัดโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำชุมชน ณ บริเวณบึงราดู หมู่ที่ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ซึ่งมีพื้นที่จำนวน 40 ไร่  ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา จำนวน  1 แสนตัว


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,834)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,382) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (952) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (883) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (837) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (788) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (785) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (773) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (752) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (749) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (685) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (659) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (646) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (628) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (619) แบบฟอร์มคำขอ.. (600) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (587) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (587) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (576) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (568)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000