เตรียมความพร้อมยกระดับศูนย์เรียนรู้ฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

เตรียมความพร้อมยกระดับศูนย์เรียนรู้ฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-03-19  |   ข่าววันที่: 2018-03-19 |  อ่าน: 258 ครั้ง
 

19 มีนาคม 2561 นายโชติภณ ทองวิเศษ ประมงอำเภอรามัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  ร่วมมอบปัจจัยการผลิต (อาหารปลา)โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ(ศพก.) หมู่ที่ 2 ตำบลกาลูปัง และ หมู่ที่ 4  ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ทั้งนี้ ได้แนะนำให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมของศูนย์ฯ เพื่อประเมินคัดเลือกเป็นศูนย์ฯเครือข่ายด้านการประมงที่มีศักยภาพระดับจังหวัดต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,817)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,363) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (928) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (856) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (824) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (775) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (759) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (755) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (727) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (712) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (668) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (649) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (635) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (604) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (599) แบบฟอร์มคำขอ.. (586) ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา .. (575) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (573) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (556) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (551)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000