ร่วมทำบุญในวันธรรมสวนะ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ร่วมทำบุญในวันธรรมสวนะ  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-02-14  |   ข่าววันที่: 2018-02-14 |  อ่าน: 329 ครั้ง
 

14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดยูปาราม ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา นำบุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมทำบุญ สวดมนต์ ในธรรมสวนะ(วันพระ) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหมู่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพุทธศาสนิกชน โดยมีส่วนราชการในคณะที่ 8 ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา และสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองยะลา เข้าร่วมกิจกรรม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,943)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,454) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,133) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (1,054) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (981) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (963) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (962) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (875) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (866) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (838) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (759) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (740) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (734) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (731) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (728) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (708) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (704) แบบฟอร์มคำขอ.. (698) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (697) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (666)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000