ร่วมต้อนรับองคมนตรี พลเอกธีรชัย นาควานิช ในการตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

ร่วมต้อนรับองคมนตรี พลเอกธีรชัย นาควานิช ในการตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-02-13  |   ข่าววันที่: 2018-02-13 |  อ่าน: 351 ครั้ง
 

12 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะฯเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดยะลา และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาบึกและปลาตะเพียน พร้อมร่วมปลูกต้นศรียะลา ณ บริเวณโครงการระบบระบายน้ำ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 โดยมีพลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่4 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยองคมนตรีได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯและร่วมพบปะพูดคุยราษฎรและผู้อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์อีกด้วย

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,942)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,453) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,123) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (1,051) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (969) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (959) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (957) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (874) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (865) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (838) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (755) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (733) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (733) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (730) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (727) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (707) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (701) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (696) แบบฟอร์มคำขอ.. (696) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (665)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000