ร่วมต้อนรับองคมนตรี พลเอกธีรชัย นาควานิช ในการตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ร่วมต้อนรับองคมนตรี พลเอกธีรชัย นาควานิช ในการตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


12 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะฯเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดยะลา และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาบึกและปลาตะเพียน พร้อมร่วมปลูกต้นศรียะลา ณ บริเวณโครงการระบบระบายน้ำ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 โดยมีพลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่4 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยองคมนตรีได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯและร่วมพบปะพูดคุยราษฎรและผู้อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์อีกด้วย

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  89  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ