ตรวจสอบหาสาเหตุปลานิลแดงที่เลี้ยงในกระชังตาย ในพื้นที่ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ตรวจสอบหาสาเหตุปลานิลแดงที่เลี้ยงในกระชังตาย ในพื้นที่ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสมปอง แสงทอง มอบหมายให้นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุปลานิลแดงที่เลี้ยงในกระชังตาย ณ หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำการใช้ยาเพื่อรักษาโรคต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  202   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  198  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    152  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   146  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   141  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   124  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  120  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   117  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  115  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ...  107


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ