ประชุมจัดเวทีชุมชน บูรณาการหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ประชุมจัดเวทีชุมชน บูรณาการหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา มอบหมายนายสุไลมาน ปอแซ ผู้ช่วยประมงอำเภอเมืองยะลาเข้าร่วมประชุมจัดเวทีชุมชน บูรณาการหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรฯ โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พื้นที่ตำบล ยะลา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  203   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  200  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    154  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   148  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   142  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   126  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  120  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  119  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   118  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พ...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ