พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) ร่วมกับอำเภอยะหา องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ โดยปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 300,000 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มีหน่วยงานในสังกัดกรมประมง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชนร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลาวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง (ยะลา) ร่วมกับอำเภอยะหา องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ โดยปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 300,000 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มีหน่วยงานในสังกัดกรมประมง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชนร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  161   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  142  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   107  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  91  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   88  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   86  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  82  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ