Fisherman shop @yala ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 นายสมปอง แสงทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าประมง ภายใต้ธีม Fisherman shop @yala ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 ณ โครงการชลประทานยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17 จังหวัดยะลา เพื่อสร้างช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมง สู่ผู้บริโภค มีการนำสินค้าแปรรูปที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มาจำหน่ายในงาน อาทิเช่น ปลาส้มบาตูมัส (บ้านคอกช้าง) ปลากระโดด (บ้านตาพะเยา) ฯลฯ ในการนี้สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สินค้าประมงควบคู่ไปด้วย เพื่อนำไปสู่การสร้างอาชีพประมงที่ครบวงจรอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดยะลา และเพิ่มขีดความสามารถในการกระจายสินค้าไปในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ในอนาคต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  158   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  139  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   119  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพ...  106  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   105  ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ... ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค   99  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  90  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   87  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ