ติดตามการขับเคลื่อนงานตรวจราชการ และขับเคลื่อนงานส่งเสริมอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


ติดตามการขับเคลื่อนงานตรวจราชการ และขับเคลื่อนงานส่งเสริมอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายกีตาร์ บูละ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมประชุม และลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานตรวจราชการ และขับเคลื่อนงานส่งเสริมอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภัย สุทธิสังข์) ณ แปลงสวนยางของนายบุญชอบ สองแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจ ติดตาม และประเมินผลผลิต ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแ...  161   ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  146  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   121  กิจกรรมลงแหจับปลาบึงละหานแย   115  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   110  นิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่วมโคร...  92  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเมืองยะลา ประจำเดือนกันยายน 2565   91  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำบึงละหานแย อำเภอบันนังสตา   89  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  83  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo-yala@dof.in.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ