คณะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการเลี้ยงปลานิลระบบสายน้ำไหล อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

คณะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการเลี้ยงปลานิลระบบสายน้ำไหล อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-02-02  |   ข่าววันที่: 2018-02-02 |  อ่าน: 548 ครั้ง
 

1 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา นำคณะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการเลี้ยงปลานิลระบบสายน้ำไหล  ณ ฟาร์มของ นายชนธัญ นฤเศวตานนท์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2559 และฟาร์มของนายสันติ จงเกียรติขจร 
 

ทั้งนี้ นายชนธัญ นฤเศวตานนท์ และนายสันติ จงเกียรติขจร ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้ในการเลี้ยงปลานิลระบบสายน้ำไหลผ่าน โดยการต่อท่อน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่เกิดจากภูเขาที่ไหลตลอดทั้งปีผ่านบ่อปลา โดยใช้วิธีการเพิ่มออกซิเจนลงในน้ำ คือ การใช้พลังงานจากน้ำธรรมชาติไหลผ่านท่อ ปล่อยให้ตกลงมาจากที่สูง เกิดเป็นพลังงานกล และดูดอากาศเข้ามาผสมกับน้ำแล้วใส่ลงไปในบ่อเลี้ยง ทำให้ปลามีออกซิเจนอย่างเพียงพอ ลดการตายของปลาลงได้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม(ปลากัด).. (1,946)  ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (1,458) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (1,140) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560.. (1,058) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (992) วิสัยทัศน์-พันธกิจ .. (972) ร่วมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (970) การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (879) ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ.. (871) พิธีปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน2560.. (846) ร่วมบูรณาการออกสุ่มตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ปัจจัยการผลิตและวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (762) นิทรรศการด้านการประมง ภายในงาน 111ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (750) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (736) ร่วมพิธีส่งมอบฝายมีชีวิตที่ 412.. (736) ร่วมต้อนรับ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ.. (731) ศึกษาดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่.. (713) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม)ในแหล่งน้ำ.. (707) รณรงค์คัดแยกขยะ.. (703) แบบฟอร์มคำขอ.. (702) ขอเชิญเที่ยวงาน 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง .. (670)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000